Profil Kursanta

Profil Kursanta      

Wymagany wiek rozpoczęcia kursu na kat. B
to ukończone 17 lat i 9 miesięcy 

Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest wygenerowanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji – Urząd Miasta 

Wymagane dokumenty do otrzymania PKK: 

– wniosek
– dowód tożsamości
– 1 wyraźna, aktualna fotografia antropometryczna
(z przodu) o wymiarze 35mm x 45mm
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza  uprawnionego do badań kierowców
– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli osoba nie ukończyła 18 lat