KATEGORIA A2

Tym pojazdem możesz zdawać egzamin

     

 


Kurs podstawowy:

  • 30 godzin teorii dodatkowo nauka w formie E-KURSU
  • 20 godzin jazdy
  • egzamin wewnętrzny
  • materiały do nauki i ćwiczenia testów


Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i
stosunku mocy do masy własnej
nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie
może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian
w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność
mocy tego motocykla;
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM


Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A2:

minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy
osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodzica, lub opiekun

HONDA CBF 500A (ABS) podstawiam motocykl na egzamin państwowy
Cena 2600
godzina jazdy 120

Podstawiamy motocykl na egzamin w cenie kursu