KATEGORIA B

KURS PODSTAWOWY KAT B 2500 zł  
OBEJMUJE
30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
30 godzin zegarowych zajęć praktycznych
egzamin wewnętrzny
dodatkowo nauka w formie E-KURSU
materiały do nauki i ćwiczenia testów ( w cenie kursu).


KURS ROZSZERZONY 3100 zł
30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
40 godzin zegarowych zajęć praktycznych
Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących
większą uwagę skupić na szkoleniu praktycznym, dodatkowa liczba godzin jest dobrym
sposobem na lepsze i bardziej precyzyjne przygotowanie do egzaminu Państwowego.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w taki sam sposób jak na kursie podstawowym.
Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B
minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy


JAZDY DODATKOWE
80 zł. /godz